Liên hệ 1

[row label=”liên hệ” style=”large” width=”custom” custom_width=”1400px”] [col span__sm=”12″ padding=”66px 5% 16px 5%” padding__sm=”50px 20px 0px 20px” padding__md=”50px 20px 30px 20px” margin=”-135px 0px 0px 0px” margin__sm=”-0 0px 0px 0px” margin__md=”0 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”] [row_inner style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 15px 0px 15px”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 20px”] [row_inner_1] [col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”325″ width=”20″ width__sm=”15″]

Địa chỉ

257 Trung Văn
Nam Từ Liêm
Hà Nội

[/col_inner_1] [col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”5″] [ux_image id=”326″ width=”20″ width__sm=”15″]

Thời gian

Thứ 2 – thứ 6: 8h – 19h
Thứ 7: 6h – 12h
Chủ nhật: Nghỉ

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [row_inner_1] [col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”327″ width=”20″ width__sm=”15″]

E-mail

[email protected]

[/col_inner_1] [col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”328″ width=”20″ width__sm=”15″]

phone

032.688.0842

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Thông tin quý khách hàng

[gap height__sm=”20px” height__md=”20px”] [contact-form-7 id=”273″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row]