Uỷ quyền sử dụng tên ứng dụng “Hieuaccount Agency” cho seojokervn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

THƯ ỦY QUYỀN

(V/v: Cho phép sử dụng nhãn hiệu)

Kính gửi:

– Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

– Quý công ty seojokervn;

Tôi/Chúng tôi là: Hieuaccount Agency

Căn cước công dân số: 034097004377

Địa chỉ: 257 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện tại tôi/chúng tôi là chủ sở hữu của nhãn hiệu: “Hieuaccount Agency” đã được đăng ký tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 11266674 do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 16/09/2021 đối với nhóm sản phẩm: Nhóm Hieuaccount Agency.

Vừa qua, Tôi/Chúng tôi nhận được đề nghị của Quý Công ty về việc xin phép sử dụng nhãn hiệu này tại Việt Nam.

Nay, bằng Văn bản này Tôi/Chúng tôi đồng ý cho phép Quý Công ty được sử dụng nhãn hiệu “Hieuaccount Agency”tại Việt Nam. Theo đó, Quý Công ty được phép: Gắn nhãn hiệu lên hàng hoá, dịch vụ, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá,  dịch vụ mang nhãn hiệu; sử dụng nhãn hiệu trong phần tên doanh nghiệp của Quý Công ty và các hoạt động khác (nếu có).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu “Hieuaccount Agency”của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

–      Seojokervn

Địa chi: 4151 Hazelbridge Way Unit 1968, Richmond, Canada

Chủ sở hữu nhãn hiệu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hiếu

Nguyễn Văn Hiếu

0/5 (0 Reviews)