1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

 • Hỗ trợ Quý khách khi có nhu cầu cụ thể.
 • Giải đáp thắc mắc của Quý khách.
 • Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi.
 • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website.
 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của website.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Website hieuaccount.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin cá nhân” này.
 • Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật. Quý khách có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

3. CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN

 • Chủ sở hữu website hieuaccount.com
 • Khách hàng là chủ sở hữu của thông tin đã cung cấp
 • Các cơ quan chức năng khi pháp luật có yêu cầu.

Chúng tôi có xuất bản Extension có tên “Hieuaccount Agency best backlink wiki” có chức năng tải xuống ảnh trên website.

Khi gặp bất cứ vấn đề nào về bảo mật thông tin trên website của chúng tôi vui lòng liên hệ theo Hotline: 032.688.0842 hoặc Mail: [email protected].

Trân trọng!